You are currently viewing Ugrožen rad Omladinskog centra CK13

Ugrožen rad Omladinskog centra CK13

Udruženje Omladinski centar CK13 obaveštava javnost o ugroženosti daljeg rada i opstanka centra. Otkazni rok od strane formalnog vlasnika kuće Centra za nove medije kuda.org ističe 25. juna, a uslovi za obnovu ugovora o korišćenju prostora su dati kao ultimatumi i kao takvi su neprihvatljiviji budući da sadrže autoritarne i uzurpatorske zahteve za pravo isključivog odlučivanja i upravljanja u Udruženju CK13, što je suprotno demokratskim načelima po kojima udruženje organizuje svoj rad i funkcionisanje.

Kuda.org je jedan od kolektiva koji su učestvovali u osnivanju Crne kuće, uz podršku nemačke fondacije SHL (Schüler Helfen Leben) koja je finansirala kupovinu kuće i njenu adaptaciju. Kuća se nalazi u ograničenom vlasništvu kuda.org, pod hipotekom koja onemogućava slobodno raspolaganje imovinom i garantuje da će se koristiti kao nezavisni javni prostor.


Udruženje Omladinski centar CK13 osnovano je 2011. godine. Jedan od osnivača je bilo i udruženje kuda.org. Od 2013, Udruženje CK13 samostalno i nezavisno od udruženja kuda.org razvija programske aktivnosti centra i njegov lokalni i regionalni karakter, i strateški brine o njegovoj održivosti, što je i bio jedan od ciljeva formiranja Udruženja CK13, dok se prisustvo kuda.org ogledalo kroz članstvo u Udruženju CK13 i Upravnom odboru i poziciji zakonskog zastupnika koje nije bilo aktivno praktikovano.

U maju 2019. godine, članovima CK13 je od strane kuda.org predloženo da se priključi ‘Iniciijativi za Agrariju’, odnosno pregovorima sa Gradom radi zadobijanja prostora u bivšoj zgradi Elektroluksa (ulica Lasla Gala), pri čemu bi Crna kuća sa Udruženjem CK13 poslužila kao zalog za te pregovore.

Takav predlog je odbijen, jer bi to bilo napuštanje ideje Crne kuće kao nezavisnog društvenog centra, a Fondacija SHL je alarmirana sa obzirom na činjenicu da se o budućnosti centra odlučuje sa pozicije formalnog vlasnika kuće koji to svojstvo aktivira spram interesa koji su strani politikama Crne kuće.  
U odnosu na to, Udruženje CK13 je Fondaciji SHL uputilo zahtev da se uočeni defekt i neželjene posledice preduprede na način da se vlasništvo nad kućom prenese na SHL, uporedo sa odlukom da članovi kuda.org više ne budu članovi Udruženja CK13.

U pregovorima, u koje je bila uključena i fondacija SHL, nije se došlo do rešenja po pitanju vlasništva nad kućom, a kuda.org je konstantno odugovlačila taj proces i menjala svoje zahteve i agendu. CK13 je početkom ove godine sprovelo unutrašnje promene po pitanju zakonskih zastupnika Udruženja i članova UO, a ubrzo nakon toga je kuda.org zapretila i da će jednostrano raskinuti ugovor sa CK13 o korišćenju prostora, što se i desilo vrlo brzo nakon ukidanja vanrednog stanja, tačnije 26. maja.

Zahtevi za produženje ugovora, pomenuti na početku ovog obraćanja, stigli su tek prošle nedelje. U njima kuda.org zahteva preuzimanje potpune kontrole nad CK13, pozivajući se na osnivačka prava koja ne postoje kao pojam u pravnoj regulativi funkcionisanja udruženja. Takođe se pozivaju i na vlasnička prava nad kućom, koristeći to kao ultimatum za ispunjenje svojih ciljeva, što se u potpunosti kosi sa principima na kojima počiva civilno društvo. Na kraju, predlaže se nastavak pregovora sa tako kontrolisanim Udruženjem CK13 o ulasku u neku fantomsku asocijaciju koju kuda.org pokreće sa idejom povratka njihovoj “prvobitnoj” viziji centra.

Naglašavamo da kuda.org nije bila sprečavana da se tim pitanjima bavi i godinama unazad, ali je to postalo pitanje tek kada su ugroženi partikularni interesi njihove organizacije, tj. kada je njihov predlog za prelazak CK13 u novi prostor odbijen i kada su pokrenute unutrašnje promene u okviru CK13.

Povodom ovih dešavanja i ugroženosti opstanka centra, u CK13 je u utorak, 9. juna, održan kućni sastanak kojem su prisustvovale organizacije, neformalni kolektivi i pojedinci koji deluju iz Crne kuće ili sa kojima CK13 sarađuje već godinama. Među prisutnima bili su i neki od osnivača centra. Na ovom sastanku je izneto potpuno nepoverenje u sve dalje procese koje pokreće kuda.org kao vlasnik, razgovaralo se o daljim zajedničkim koracima i došlo se do stava da se moraju učiniti i poslednji napori za očuvanje Omladinskog centra CK13 kao nezavisnog prostora koji je od velike važnosti za ceo grad, ali i region, na čemu je CK13 radio prethodnih godina.

Apelujemo na ceo civilni sektor, umetnike i umetnice koji su nastupali u CK13, aktiviste i aktivistkinje i sve prijatelje Crne kuće, da nam pomognu u ovoj borbi koja je mnogo veća od nas samih.

[Foto: CK13]


Pismo podrške Omladinskom centru CK13