You are currently viewing Saopštenje CK13 sa današnje konferencije za medije

Saopštenje CK13 sa današnje konferencije za medije

Saopštenje CK13 sa današnje konferencije za medije prenosimo u celosti:

Današnju konferenciju smo sazvali kako bismo informisali zainteresovanu javnost o razlozima zbog kojih smo je uzbunili svojim Saopštenjem od 10. juna i angažovali Pismom podrške 12.juna –  kako bismo odgovorili na sva pitanja koju su nam upućena, a na koja, zbog velikog interesovanja, nije bilo moguće odgovoriti u pojedinačnim razgovorima.

Istakli bismo da je Pismo podrške do sada potpisalo 30 organizacija i udruženja, kao i još preko 30 formalnih i neformalnih kolektiva, zatim više od 20 muzičkih sastava i oko 200 pojedinaca. Sa većinom ovih kolektiva i pojedinaca smo prethodnih godina sarađivali i zajedno gradili ovo mesto upravo kao jedan otvoreni društveni centar, koji je postao relevantan ne samo za Novi Sad, nego i celu zemlju, pa i šire od toga.


Mi smatramo da je Kuda.org narušila proces pregovora i medijacije kada je 26.05. uputila CK13 obaveštenje o jednostranom raskidu ugovora o korišćenju objekta sa otkaznim rokom od 30 dana, u kojem se CK13 nalaže da isprazni objekat od lica i stvari koji su inventar Udruženja CK13 i preda objekat na raspolaganje Kuda.org, a kao pretpostavku za obnovu Ugovora postavila ultimatume koje smo mi mogli samo da odbacimo. Proces pregovora je narušen zato što je dogovor između sve tri strane bio da dođe do medijatorskog sastanka u Novom Sadu, nakon završtetka pandemije, ali do toga neće doći zbog jednostranog poteza Kuda.org.

Konferenciju smo sazvali i iz razloga da bismo Udruženju Centar za nove medije kuda.org javno uputili neka od pitanja za koje smatramo da su dužni da odgovore javnosti:

  1. Ako su članovi Kuda.org bili na pozicijama u UO Udruženja CK13 (dva od tri člana UO) i na obe pozicije zakonskog zastupnika CK13 u kontinuitetu od decembra 2012. godine do januara 2020. – zašto sa tog mesta i tokom svojih mandata nisu pokrenuli inicijativu za nov model razvoja i upravljanja Crnom kućom na koji se sada pozivaju? I zašto nisu problematizovali rad Udruženja “Omladinski centar CK13” koje sada žele da restruktuiraju, niti su problematizovali njegovo mesto i ulogu unutar Crne kuće?
  2. Zašto ovaj predlog za novi model razvoja i upravljanja, odnosno osnivanje Asocijacije udruženja pretpostavlja puno učešće i saradnju CK13, i to samo pod uslovom da Kuda.org preuzme udruženje CK13 (koje od osnivanja 2011. godine u partnerstvu sa SHL-om vodi projekat Crne kuće jer je zbog toga i osnovano), odnosno pod uslovom da se članovi Kuda.org vrate u organe upravljanja i zastupanja, ili da se uvede institut veta! (da članovi Kuda.org u udruženju CK13 imaju naspram drugih članova CK13 pravo veta),  a ne pretpostavlja CK13 kao samostalno i nezavisno udruženje? Prema zahtevima Kuda.org, Udruženje CK13 može da uđe u Asocijaciju samo pod uslovima da članovi CK13 prepuste svoje pravo na odlučivanje članovima Kuda.org – i samo pod tim uslovima CK13 može da ostane u kući.
  3. Budući da je CK13 izašao u javnost tvrdeći da je neizvesan opstanak Crne kuće, jer se SHL povukao iz pregovora izjavivši da ako CK13 izađe iz kuće – projekat prestaje, a da Kuda.org ne može da ostane vlasnik, a da ne vrati dug koji ima prema SHL-u, kao i da je Kuda.org izašla u javnost sa izjavama da nastavlja saradnju sa SHL-om na projektu Crne kuće u smislu restruktuiranja našeg udruženja i osnivanja Asocijacije, postavljamo pitanje da li se Udruženju Kuda.org već javio menadžment SHL-a ovim povodom?
  4. Ukoliko SHL pokrene hipoteku, da li će Kuda.org otplatiti dug ili će se kuća prodati kako bi se ovaj dug vratio?
    1. Ako Kuda.org planira da otplati dug, postavlja se pitanje odakle udruženju Kuda.org 165.000,00 eur koliko iznosi dug prema SHL, kada je prema Zakonu u udruženjima i prema Statutu ovog udruženja tačno određen način na koji udruženje može da pribavlja sredstva za svoj rad, odnosno za ostvarenje ciljeva zbog kojih je osnovano?
  5. Evidentno je koje organizacije i pojedinci su stali iza CK13, dok Kuda.org svoje saradnike ne potpisuje. Postavljamo pitanje ko osim udruženja Kuda.org stoji iza projekta osnivanja Asocijacije? Ko su njihovi saradnici i da li su povezani sa Fondacijom EPK 2021? Da li će, ukoliko Kuda.org otplati dug i kuća se ne proda, Crna kuća postati deo projekta EPK?