You are currently viewing U toku je konkurs za izlagački program Remont galerije

U toku je konkurs za izlagački program Remont galerije

Konkurs za izlagački program Remont galerije za 2021. godinu je otvoren i trajaće sve do 21. oktobra 2020. godine.

Konkurs je otvoren za:
1. samostalne izložbe
2. grupne izložbe
3. autorske izložbe
4. jednodnevne prezentacije / projekcije / promocije / diskusije

Ko može da učestvuje:
Na konkursu mogu da učestvuju svi građani Srbije i strani državljani.

Kriterijumi:
– inovativnost
– kritički i eksperimentalni pristup
– tehnička i materijalna izvodljivost
– radovi koji do sada nisu izlagani u Beogradu

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Konkursni materijal:
1. kontakt (obavezno e-mail adresa i kontakt telefon)
2. opis projekta sa tehničkom specifikacijom, do 2.000 karaktera
3. vizuelna dokumentacija (do 10 reprodukcija/ilustracija projekta sa kojim se konkuriše)
4. radna biografija
5. kopija ili sken uplatnice u iznosu od 1.000 dinara na ime troškova kotizacije za prijave iz Srbije, 20 evra za prijave iz inostranstva * za uputstva za uplatu skrolujte nadole


Prijave sa konkursnim materijalom se dostavljaju elektronski na e-mail: remont@remont.net ili fizički, poštom na adresu: REMONT – nezavisna umetnička asocijacija (za Konkurs), Maršala Birjuzova 7, 11000 Beograd.

VAŽNE NAPOMENE:
Za elektonsku prijavu na konkurs je neophodno dostaviti sav prethodno navedeni materijal u jednom PDF ili Word dokumentu ukupne maksimalne veličine 10 mb. Dokument nazvati “prezime ime Remont 2020”.
Neće se razmatrati prijave putem linkova na google drive, wetransfer, dropox i sl

U slučaju video/audio radova u opisu projekta potrebno je navesti linkove ka YouTube ili Vimeo prezentaciji rada.
Uplatnicu je moguće dostaviti kao poseban dokument.

Rokovi:
Konkurs je otvoren do 21. oktobra 2020. u 18:00.
Prijave koje budu nepotpune i koje stignu nakon ovog roka neće biti razmatrane!
Odluku o prihvaćenim projektima žiri će objaviti najkasnije 11. novembra 2020, o čemu će učesnici biti obavešteni e-mailom.

USLOVI
– Izabrani projekti moraju da budu spremni za realizaciju od 1. januara 2021.
– Autori čiji su projekti izabrani u obavezi su da prihvate termine koje galerija odredi za izlaganje.
– Umetnici se obavezuju da će realizovati projekat koji je prihvaćen na konkursu. Ukoliko autori znatno promene odobreni projekat, Remont NUA zadržava pravo da ne prihvati izmene.
– Detaljna tehnička specifikacija dostavlja se 60 dana pre termina realizacije.
– Tekstovi i vizuelni materijal za najavu dostavljaju se 30 dana pre termina realizacije
– Autori su dužni da najkasnije 15 dana po završetku izlagačkog termina podignu svoje radove iz prostorija Remont NUA
– Ukoliko je za potrebe izlaganja rađena posebna intervencija u enterijeru galerije , autori su obavezni da prostor vrate u prvobitno stanje.
– Konkursni materijal se ne vraća.

Remont obezbeđuje:
1. galerijski prostor
2. stručnu kustosku pomoć pri finalizaciji i koncipiranju postavke, kao i tehničku pomoć pri produkciji i postavci izložbe
3. PR aktivnost (društvene mreže, web www.remont.net, distribucija press materijala, komunikaciju između zainteresovanih novinara i autora, najavni plakat na ulazu u prostor)
4. dostupnu tehničku opremu http://www.remont.net/plan%20galerije.html

Izlagač obezbeđuje:
1. transport radova
2. dodatnu opremu i tehničku podršku
3. putni trošak i smeštaj
4. dodatne štampane materijale (katalog, promotivni materijal), po želji autora

UPLATE
Dinarske (RSD)
Primalac: Remont – nezavisna umetnička asocijacija, Maršala Birjuzova 7, Beograd
Svrha: Kotizacija na ime troškova administracije
Iznos: 1.000 RSD
Žiro račun: 205 – 166309 – 32

Kontakt za dodatne informacije: tel. +381 11 32 23 406, mail: remont@remont.net, fb https://www.facebook.com/remontasocijacija/