You are currently viewing KONKURS GALERIJE SKC KRAGUJEVAC ZA IZLAGANJE U 2021. GODINI

KONKURS GALERIJE SKC KRAGUJEVAC ZA IZLAGANJE U 2021. GODINI

Galerija SKC Kragujevac raspisuje konkurs za izlaganje u 2021. godini za oba galerijska prostora – Galeriju SKC i Kontakt galeriju SKC. Konkurs je otvoren od 20. novembra do 10. decembra 2020. godine.
Konkurs je otvoren za samostalne umetnike, izlagače i kustoske izložbe-projekte autora iz Srbije i šireg regiona. Konkursom su obuhvaćeni i jednodnevni programi – prezentacije, projekcije i promocije. Takođe, na konkurs mogu da se prijave i studenti završne godine fakulteta i akademija umetnosti. Prijave razmatra umetnički savet Galerije SKC.


Konkursna dokumentacija treba da sadrži:

  • opis projekta do 2000 karaktera
  • vizuelnu dokumentaciju do 10 reprodukcija radova koji se predlažu za izložbu sa nazivom, tehnikom, dimenzijama i godinom nastanka.
  • radnu biografiju
  • tehničku specifikaciju projekta
  • kontakt podatke, obavezno važeću e-mail adresu

Autori svoje prijave mogu poslati na e-mail adresu: galerijaskc@skckg.com navodeći u naslovu e-maila svoje ime i prezime i naziv izložbe/projekta sa kojim konkurišu ili poštom na adresu:
Studentski kulturni centar Kragujevac
Radoja Domanovića 12. 34000 Kragujevac
sa naznakom Za konkurs galerije.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Projekat izložbe se ne može naknadno menjati od trenutka kada je projekat izabran. Izabrani projekti moraju da budu spremni za realizaciju izložbenog programa od februara 2021.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Studentskog kulturnog centra Kragujevac do kraja decembra 2020. godine.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu informisati putem maila: galerijaskc@skckg.com

Studentski kulturni centar izlagačima obezbeđuje:
putne troškove autoru na dan otvaranja izložbe, autorski honorar, troškove štampanja kataloga, plakata i pozivnica, autoru se obezbeđuje 30 kataloga, medijsko predstavljanje autora, stručnu pomoć pri postavci, dostupnu tehničku opremu, transport radova.