senovite priče

“Senovite priče” – Samostalna izložba Marka Brogana

Zbog zdravstvenih preventivnih mera neće biti okupljanja povodom otvaranja
Termini za susret i razgovor sa autorom će naknadno biti najavljeni ili se mogu organizovati na zahtev
Izložba se može videti svakog radnog dana od 11 – 18h od 24. avgusta do 11. septembra 2020.

Mark Brogan je rođen u Londonu gde je stekao i umetničko obrazovanje na Goldsmiths koledžu. Već desetak godina boravi u Beogradu radeći kao prevodilac i paralelno razvija svoju umetničku praksu. Kao rezident – stranac iz perspektive „relaksirane“, „bipolarne“ pozicije pripadanja i nepripadanja mestu boravka on sagledava problematike društva i iščitava ih iz pukotina, preloma i preklapanja društveno-političko-istorijskih fenomena.


Sa idejom da kroz svoj rad generiše viša značenja Brogan slikovite sudare onoga što je naizgled udaljeno postavlja u fokus i oni postaju predmet dalje vizuelno-teorijske analize. Umetnik koristi potencijal relacionih odnosa društveno-istorijskih krhotina poreklom iz, na oko, udaljenih konteksta i formalno ih, kolažiranjem generiše u nove pejzaže viših nivoa čitanja realnosti. Postupak umetničke aproprijacije odabranih prizora (posredno sa fotografija) počinje njihovim kolažiranjem – dovode se u međusobne odnose kojima se demistifikuje i onemogućava njihovo poslovično, jednoznačno gledanje i shvatanje. Brogan zatim kolaže prevodi u stilski ujednačen, manuelni, fluidni jezik akvarela čime dobijaju oreol građanski utilitarizovanog, intimnog, formalnog. Insinuirane relacije među fenomenima trasiraju mogućnosti daljih teorijskih apstrahovanja i zaključivanja pa se u Broganovim radovima vizuelno često izliva i u sam tekst. Ovo višepotezno manipulisanje početnim vizuelnim sadržajima i njihovo prevođenje iz medija u medij (fotografija-kolaž-akvarel-digitalna štampa-instalacija) rezultira konačnim aranžmanima koje umetnik uvećava i štampa u formi zidnih tapeta. Vraćanjem sa manuelnog umetničkog postupka akvarela na štampu kao finalni produkt priziva se duh propagandnih plakata koji po osnovnoj nameni komuniciraju, obznanjuju i proklamuju novo i važno.

***

“Radovi Marka Brogana govore o razlikama, o velikim kontrastima vidljivim u svakodnevnoj društvenoj  stvarnosti i odnosima moći, kako u globanom društvenom poretku tako i na lokalnom nivou. Osvrćući se na istoriju, dnevnu politiku iii vizuelnu kulutru, on uvek ima nameru da istakne raskol između onog što se konstruiše kao dominantan narativ od strane dela društva koji ima moć i materijalne realnosti u kojoj živi onaj sloj društva koji moć nema. Kroz formu kolaža Brogan jukstaponira vremenski i prostomo udaljene, ali konceptualno i narativom povezane, fenomene i ideje…

… Čini se da Mark Brogan svojim umetničkim stvaralaštvom vraća veru u umetnika kao

društvenog kritičara čija je uloga da stalno preispituje realnost u kojoj živi, da postavlja pitanja o društvenim uslovima od materijalnog nivoa do apstraktnih ideala. Izloženi radovi sasvim izvesno podstiču publiku da učestvuje u promišljanju fenomena zajedno sa autorom, angažuje ih da svoja fragmentarna znanja mobiliše na sličan način u svrhu društvene kritike, ne bi li na kraju ovim pluralizmom u kritici zajedno doprineli, u najmanju ruku, pravičnijoj raspodeli društvene moći.”

(iz pratećeg teksta Ane Simone Zelenović)

Mark Gerard Brogan (London, 1967) u Srbiji prvi put izlaže 2010. u Kulturnom centru Beograda gde predstavlja eksperimentalni film o kol centru kojim upravljaju umetnici. 2017. izlaže monumentalan foto-tapet „Nezaboravljajući Aelitu“ u dvorištu Galerije legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. 2019. učestvuje na 13. Bijenalu akvarela u Zrenjaninu. Nedavno je završio Master studije na Goldsmit koledžu u Londonu. Radovi mu se nalaze u kolekciji Deutsche Telekom-a i Transitland kolekciji video arta Interspace organizacije (Bugarska).

linkovi:
http://www.markgerardbrogan.com/works.php?categorie_id=4
http://seagergallery.com/artists
https://www.artsy.net/search?term=Mark%20Gerard%20Brogan

The event is finished.

Date

24. avg. 2020. - 11. sep. 2020.
Expired!

Time

11:00 - 18:00

Location

Galerija "Remont"
Maršala Birjuzova 7, Beograd

Pristupite našoj Viber zajednici “Kulturna dešavanja u Srbiji” skeniranjem QR koda