Performans Bojane S. Knežević – A QUEEN OF MONTENEGRO

U okviru likovnog programa CZKD 2021 – Umetnost, kritika, politika predstavljamo audio-vizuelnu instalaciju i performans
“A Queen of Montenegro – Guslarske minijature”.
“A Queen of Montenegro” je dugoročni projekat Bojane S. Knežević, u kome umetnica iz specifične pozicije nevidljivosti istražuje svoje poreklo. Polaznica istraživanja je porodično stablo Kneževića, koje sledeći crnogorsku tradiciju isključuje sve ženske potomke u poslednjih nekoliko vekova. Potraga za “izgubljenim imenima” i težnja da se izbrisani ženski članovi porodice otrgnu od zaborava rezultira otvorenim umetničkim procesom koji čini niz radova i performativnih intervencija kojima se dekonstruišu i subvertiraju striktno postavljene rodne pozicije u izrazito patrijarhalnom crnogorskom društvu.
Izložba i performans u Centru za kulturnu dekontaminaciju bazirana je na zvučnim i vizulenim intervencijama, te zvučnoj dekonstrukciji gusala. Ovaj gudački instrument, koji je u tradicionalnoj Crnoj Gori ekskluzivno rezervisan za muške članove porodice, najčešće se vezuje za epske narative i usmeno predanje, koji se prenose sa kolena na koleno. Eksperimentalnim tretmanom instrumenta, kao i specifičnim načinom sviranja kojim se proizvodi zvuk, između šuma, buke, škripe i melodije, Knežević predlaže alternativno čitanje porodične istorije, kao odgovor na viševekovnu isključenost i diskriminaciju ženskih potomaka u Crnoj Gori.
Bojana S. Knežević je medijska umetnica aktivna u domenu performansa, videa, audio-vizuelne instalacije, zvučne umetnosti i umetničke edukacije. Ko-autorka je umetničkog/medijskog projekta i podkasta Femkanje, i članica soničko-teatarskog dua 67 Microphones. Njeni radovi predstavljeni su na samostalnim i grupnim izložbama, u zemlji i inostranstvu, kao i na festivalima medijske umetnosti i filma. Učestvovala je na brojnim rezidencijalnim umetničkim programima, uključujući KulturKontakt (Beč), Q21 / MQ (Beč) i DAL / Donumenta Art Lab (Regensburg).
Osnovne i master studije završila je na studijskoj grupi Novi likovni mediji, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a doktorirala na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu.
Urednik likovnog programa Centra za kulturnu dekontaminaciju je Dejan Vasić.
Likovni program Centra za kulturnu dekontaminaciju „Umetnost, kritika, politika“ u 2021. godini podržali su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Fond Sigrid Rausing.
Foto: Bojana Knežević, “A Queen of Montenegro – Guslarske minijature”, video stil, 2021.

The event is finished.

Date

08. dec. 2021.
Expired!

Time

19:00 - 19:00
Beograd

Location

Beograd
Centar za kulturnu dekontaminaciju

Pristupite našoj Viber zajednici “Kulturna dešavanja u Srbiji” skeniranjem QR koda