bGd | KONCERT Marija Rašić, lauta i gitara

Program:

S. L. Weiss – Sonata u d-molu

1. Prelude
2. Allemande
3. Courante
4. Bourrée
5. Menuet I
6. Sarabande
7. Menuet II
8. Gigue

S. L. Weiss – Fantasia u c-molu

A. Paraskevas – Nadir za prepariranu gitaru

S. K. Tickmayer – Strujanja

D. Bogdanovid – Ricerkar Kalij
Armit, Ramit, Tarim


Biografija:

Marija Rašić je rođena 1998. godine u Beogradu. Završila je master studije klasične gitare na Muzičkoj
Akademiji Franc List u Budimpešti u klasi profesora Jožefa Etvoša, a osnovne studije na Fakultetu
muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi profesorke Vere Ogrizović. Trenutno predaje gitaru i kamernu
muziku u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi Davorin Jenko u Beogradu.
Želeći da proširi svoje znanje o ranoj muzici i istorijskoj interpretaciji, uporedo sa osnovnim studijama
završava i srednju muzičku školu Josip Slavenski, odsek za ranu muziku – instrument lauta, u klasi
profesora Darka Karajića. Nastupala je kao solista i član kontinuo sekcije u različitim ansamblima na
baroknoj lauti, teorbi, arhi lauti i baroknoj gitari.
Sem ka ranoj, Marija gaji poseban interes i ka modernoj muzici. Aktivno izvodi muziku savremenih kompozitora i
organizuje projekte kroz koje naručuje i premijerno izvodi dela naših i stranih kompozitora. Ističu se projekti
Karika – mađarsko-srpska saradnja kompozitora i izvođača (koncerti u SKC, Beograd i Tekelijanum, Budimpšta) i
Gitarizacija – Nova muzika za gitaru savremenih srpskih kompozitora (koncerti u Konaku Kneginje Ljubice,
Beograd i MŠ Isidor Bajić, Novi Sad).
Nastupala je na mnogim koncertima u zemlji i inostranstvu među kojima se izdvajaju: serija koncerata
kao solista sa Segedinskim simfonijskim orkestrom 2022. godine u Solti sali (Budimpešta), Korzó kudi
muzike (Segedin) i Domu umetnosti (Kanjiža), solistički koncert na BorGuitar festivalu u Italiji, solstički koncert klasične gitare i laute u Staklenoj dvorani – Müpa Budapest, solistički koncert Balkansko lice gitare u okviru festivala Akademia Gitary: Festiwal 2019 u zamku Kórnik u Poljskoj, solistički koncert na Naissus Guitar Festivalu u Nišu… Tokom školovanja aktivno je učestvovala na mnogim međunarodnim
festivalima i usavršavala se na master-časovima kod nekih od najeminentnijih gitarista današnjice.
Osvojila je više od 40 nagrada na takmičenjima, a ističu se 1. mesto na Sinaia International Guitar Festival-u u Rumuniji 2015. godine, 1. nagrada na BorGuitar Festival-u u Italiji 2016. godine, 1. mesto na Guitar Art festival-u u Beogradu 2014. godine, 1. nagrada na Naissus Guitar Festival-u u Nišu 2018. i
2019. godine, 2. mesto na Young Virtuosos takmičenju u Sofiji, Bugarska 2016. godine…
Dobitnik je više nacionalnih i stranih stipendija među kojima su: George Karagiozis/Manolis Hadjiemmanouil stipendija za Volterra Project 2021 (Italija), Stipendija Akademia Gitary: Festiwal-a (Poljska), stipendija fonda Tempus Public Foundation – Stipendium Hungaricum za studije u Mađarskoj,
stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije…

O programu:

Program koncerta prezentuje muziku dve epohe – baroka na lauti i savremenog perioda na gitari.

Kao predstavnik baroka izabran je Silvius Leopold Vajs, najpoznatiji lautista 18. veka i verovatno najproduktivniji kompozitor za lautu. O njegovom statusu govori i podatak da je bio najplaćeniji muzičar na uglednom Drezdenskom dvoru. Sonata br. 5 iz Drezdenskog manuskripta u d-molu (napisana u formi svite) i Fantazija u c-molu spadaju među Vajsova najpoznatija dela, često izvođena i na gitari.

Deo programa na gitari čine kompozicije koje su posveće Mariji Rašić – Strujanja Stevana Kovača Tikmajera i Armit, Ramit, Tarim Dušana Bogdanovića.

Stevan Kovač Tikmajer je cenjen kompozitor, pijanista i improvizator mađarske nacionalnosti rođen u Novom Sadu, a koji živi i radi u Francuskoj. Strujanja su prvo i jedino delo koje je on napisao za gitaru.

Dušan Bogdanović je naš najistaknutiji kompozitor muzike za gitaru. Armit, Ramit, Tarim je delo za prepariranu gitaru koje je Bogdanović započeo 1975. a završio prošle godine. Preparacija je prepuštena izvođaču, a za nju se mogu koristi najrazličitiji predmeti i materijali.

Ovoj kompoziciji prethodiće Ričerkar Kalij, koji je posvećen profesorki Veri Ogrizović. U njoj se može čuti karakterističan stil i poliritmijska faktura Bogdanovića.

Delo Nadir je napisao grčki kompizitor i gitarista Apostolos Paraskevas, trenutno profesor kompozicije na Berkli Koledžu. Nadir je kompozicija koja takođe koristi preparaciju (samo na 4 žice), a inspirisana je prepariranim klavirom Džona Kejža. Nadir označava najnižu tačku (ovde u figurativnom smislu), suprotno od zenita, a kompozicija ima programsku pozadinu: oslikava večnu borbu dobra i zla, života i smrti. Nakon udaraca koji označavaju smrt na kraju kompozicije, poslednja poruka koje delo nosi je ,,pre, ili kasnije, svi živimo zauvek”.

Date

14. jun. 2023.
Expired!

Time

19:00 - 20:00

Location

OMŠ "Vladimir Đorđević"

Pristupite našoj Viber zajednici “Kulturna dešavanja u Srbiji” skeniranjem QR koda